Rosimm第2881期花色泳装美女居家床上超薄无内灰丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑64PROSI写真

Rosimm第2881期花色泳装美女居家床上超薄无内灰丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑64PROSI写真

一邪从少阴肾水为病,则阴寒为重,法宜温经散寒。法宜养阴,阴长阳消,肾气自摄,腰痛自己。

有从太阳、太阴、少阳、少阴、阳期、厥阴者,六步之谓也。 久病与素秉不足之人,或偶劳心,忽见身大热而不疼,并无所苦,只是人困无神,不渴不食。

白虎汤力能清胃热,故治之而愈。使其言而偶中,则信为明良。

苟能封固严密,指冬能藏精者。无外感者,可与人参白虎、凉膈散、大小承气之类。

大凡阳虚阴盛之人,满身纯阴,虽现一切证形,如气喘气短,痰多咳嗽,不食嗜卧,面白唇青、午后、夜间发热,咽痛,腹痛泄泻,无故目赤,牙疼,腰痛膝冷,足软手弱,声低息微,脉时大时劲,或浮或空,或沉或细,种种不一。角弓反张,壮热无汗,而畏寒者,寒伤太阳之营也,麻黄汤可与之。

多致明医有掣肘之去,病家起刻骨之疑。法宜扶阴,如仲景之芍药甘草汤是也。

Leave a Reply