VIP在线观看福利免费

VIP在线观看福利免费

立此互考,相得益彰。肾俞二穴在第十四椎骨下两旁肺风喘促满胸堂,偃卧燥异常,口鼻之间须要白,寻衣肺坏色忧黄。

以症轻于前症,方亦轻于前,故不用麻黄、杏仁开毛窍,而用白芍药敛津血,姜枣调中气,惟以桂枝一味,以治汗出邪不解之症。此药膏粱之家,肥甘大过,以致大便结燥,尤宜服之。

盖天生蒸民,未生后稷教稼,周公、孔子教学;先生黄帝、神农岐伯尝百草,疗疾病。(和胃汤调补。

况夫脾主肌肉,虚则为痒,遇痒而进饮食,尚庶几焉。例如大便干结,知其热矣;然大便滑泄,黄色为热,人多忽之矣。

今因误下再下之说,不论有下症无下症,悉用再下,甚至误下太早,表邪内陷,内乱神明,亦执误下再下之法。少阴病下利脉微者,少阴病下利清谷,里寒外热者。

 因叹向闻松郡多明医,是书果为寿世。苍术汤、胃风汤治湿伤气分,白痢便脓;地黄汤、芍药汤主热伤血分,赤痢下血。

Leave a Reply