Rosimm第2956期睡裙妹子居家床上狗爬式性感丁字裤秀翘臀屁沟极致诱惑写真55PROSI写真

Rosimm第2956期睡裙妹子居家床上狗爬式性感丁字裤秀翘臀屁沟极致诱惑写真55PROSI写真

东垣云∶牵牛非神农药也。盖鹈鹕油能引药气入内,蓖麻油能拔病气出外,故诸膏多用之。

必先发热头痛七八日或十余日后而见厥冷脉沉,此为阳厥,大便必不泻而闭。而妇人下部疽蚀,方中亦恒用之。

故《局方》青娥丸用之。 温疟乃冬时伏邪,至春而发,缪氏《经疏》言,暑邪所伤,秋必发为温疟,恐非经旨。

但气血虚而遍身痛,及阴虚下体痿弱者禁用。一种曰兰香,植之庭砌,二十步内即闻香,俗名香草,以子能去目翳,故又名翳子草。

发明戎盐禀至阴之气凝结而成,不经煎炼,生涯之阴,功专走血入肾,治目中瘀赤昏涩。凡水肿未全消者,以甘遂末涂腹绕脐令满,内服甘草汤,其肿便去。

 卤水咸苦大毒,凡蚀疥癣及毒虫生子入肉者,涂之即化,但疮有血者,不可涂之。《千金》苇茎汤以之为君,服之热毒从小便泄去最捷;芦花煮汁治干霍乱心腹胀痛,若烧存性治吐衄诸血。

Leave a Reply